Brandlarm

Brandsäkra kablar fungerar även om hetta och lågor når dem

Brandlarm

Vi på Nexans erbjuder ett komplett sortiment av alla tänkbara kablar som förekommer i en brandlarmsanläggning enligt SBF 110:7.

Rätt kablar för rätt ändamål

I konventionella system är detektorlednninarna oftast av ELQRB.  För adresserbara system används kabel med partvinnade ledningar som ELQYB. Som matarledning kan även ELAQBY med röd mantel användas. I adresserbara system där man integrerat brandlarm med utrymningslarm krävs brandsäker kabel av typen Alsecure, se avsnitt Funktion under brand. Kablar för bandlarm skall normalt ha röd mantel. För högsta säkerhet vid en eventuell brand är samtliga kablar i Nexans soretiment för bandlarm flamskyddade och halogenfria.

Förläggning och installation

Kablarna är normalt avsedda för förläggning inomhus, men ELAQBY och ELQRB kan även förläggas utomhus och skyddade med rör även i mark.