Funktion under brand

Låg rökutveckling är också en viktig brandegenskap

Funktion under brand

Brandsäkra kablar rekommenderas för använding i installationer där det är krav på funktion även under brand, Genom att använda sådana kablar i viktiga alarm-, styr-, signal och enerigmatningssystem garanteras att dessa inte slås ut även om branden når själva kablarna.

Inga gaser, små mångder rök

Förutom att brandsäkra kablar fungerar under och efter en brand, är Nexans brandsäkra kablar alltid halogenfria och avger därför inga korrosiva gaser och endast små mångder rök vid en brand. Undersökningar visar att det är ett faktum som både kan rädda liv och spara pengar.

Förläggning och installation

Exempel på system som måste fungera även under brand är signal- och säkerhetssystem som ska guida människor ut från byggnaden. Andra exempel är rökgasfläktar och hissar. Krav på funktion under brand gäller även brandlarmskablar som passerar icke detektorövervakat utrymme.