Tillträdesskydd

Hos oss hittar du exakt den kabel som uppfyller alla dina krav

Tillträdesskydd

Vårt sortiment av kablar för inbrottslarm och passersystem består av flera varianter. Vi har partvinnade kablar, upp till tio par, i såväl skärmat som oskärmat utförande. Du hittar också flexibla, enkelkablade kablar med fyra till tolv ledare. För passerkontrollsystem finns kombikablar, alltså kablar med både signalpar och ledare för spänningsmatning (max 100 V).

Förläggning och installation

Kablarna är främst avsedda för fast förläggning inomhus, ELAQBY kan även förläggas utomhus och i mark enligt SS 424 16 37. Samtliga kablar uppfyller brandspridningskrav enligt CPR klass Dca s2d2a2.