Halogenfritt

Ett självklart val

Halogenfria kablar är säkrare än PVC-kablar. Vid en brand kan skillnaden mellan vanlig och halogenfri kabel vara avgöran-de. Att välja halogenfria kablar kan rädda både liv och spara pengar.

Rätt kablar kan rädda liv
Halogenfria kablar minskar den svarta rökutvecklingen vid en brand, det innebär att det går betydligt fortare att utrymma en lokal. Med bättre sikt och mindre skadlig rök ökar helt enkelt chanserna att hitta utgången snabbt.

En ekonomisk investering
Men det går också att spara pengar genom att välja halgenfritt. Vid brand undviks de skadliga syror som PVC avger och som går hårt år maskiner, datorer, elektronik och inventarier. På så sätt undviks långa produktionsuppehåll med stora ekonomiska bortfall som följd.

Röktest


Vi har jämfört vad som händer under ett brandförlopp med PVC-kablar respektive halogenfria kablar.

Hur snabbt kommer du ut?

Hur snabbt kommer du ut

Den här enkla animeringen visar skillnaden när det brinner i en lokal med PVC-kablar jämfört med en lokal som har halogenfria kablar.