Stadsnät

Nexans stadsnätssystem är ett komplett system med beprövade komponenter och lösningar.

City networksNär man väljer Nexans Stadsnätssystem väljer man samtidigt en partner som med egna produkter kan ge en på samma gång flexibel och hållbar struktur. Strukturen och det omfattande utbudet kablar och komponenter garanterar en driftsäker lösning med stor anpassningsbarhet för varierande bebyggelse och geografi. Och under hela uppbyggnadstiden har man tillgång till hjälp från Nexans erfarna experter.

Vare sig man startar från scratch eller utgår från en befintlig grundstruktur, bidrar Nexans Stadsnätssystem till att utbyggnaden blir strukturerad. Faktorer som dagens situation, utvecklingsbehovet, önskvärda inkopplingsalternativ till det nationella nätet eller möjlig samverkan med grannkommuner kan alla vägas in när man bygger med Nexans Stadsnätssystem.

Att sedan göra bästa val av installations- och förläggningsmetoder och välja rätt kablar och komponenter, blir en enkel process. Nexans Stadsnätssystem låter dig välja bland lösningar som utnyttjar fastighetsutrymmen, mark-, luft- och vattenvägar. I stadsmiljö såväl som i ”öppna landskap”.

Binder samman små och större orter
Nexans Stadsnätssystem är lika applicerbart på storstads- som landsbygdskommuner. Det sker genom att systemet alltid betraktar kommunen som uppbyggd kring en centralort och runt denna centralort finns andra mindre orter. Alla orterna sammanbinds i det ortssammanbindande nätet.

När orten väl är ansluten gäller det att sprida nätet vidare i ett ortsnät. På  denna nivå blir nätets utformning beroende av om man valt att att driva nätet centralt eller område för område. Nexans Stadsnätssystem klarar båda varianterna. Sårbarhets- och underhållsönskemålen får avgöra.

I stadsnätets yttre förgreningar uppstår många olika varianter beroende på hur komplicerad blandningen av bebyggelsetäthet är. Med Nexans Stadsnätssystem är det enkelt att spjälka upp och dimensionera antalet förbindelser och deras kapacitet.