Stationslösningar

Bredbandsvisionen blir verklighet

Fiberstad Nexans
I mer än tio år har det talats om de elektroniska motorvägarna som ska ge ”bredband till alla”. Att det har tagit litet tid att komma hit har flera goda skäl. Ett är att fiber till varje lägenhet kräver stora mängder optofibrer som måste kunna installeras och underhållas på små ytor i källare och skåp. Nexans fibernät och tillhörande utrustning har dessa egenskaper.

Läs mer om Nexans stationslösningar.

Mer information: