ODF-system - N3S

Nexans Space Saving Solution

Bygg ditt FTTH-nätverk med Nexans KINOPTIC-lösning

Kort beskrivning av lösningen

N3S for central officeNexans utrymmesbesparande lösning heter N3S
De tre S:en står för Space Saving Solution och erbjuder enkel, flexibel och kompakt korskoppling, terminering och skarvning av optofibrer. N3S är ett moduluppbyggt system för terminering av ett stort antal optofibrer på begränsad yta.

Systemet består av korskopplingsstativ, skarvstativ (ej skarvbox på vägg), skarvmodul, korskopplingsboxar samt en komplett lösning för hantering av kablage och andra kablar.

Tre olika höjder på stativ är möjliga: 2200 mm, 2000 mm och 1800 mm (höjden på kablagestegen tillkommer). Bredden 600 mm och djupet 300 mm är lika för alla tre höjderna.

Vi erbjuder två alternativa systemlösningar, N3S-system S med integrerat skarvstativ och N3S-system TS med separat placerat skarvstativ. Alla delkomponenter är enkla att nå och tillgängliga framifrån.  Montering av förterminerade korskopplingsboxar, kablage och kablar behöver inte göras i någon speciell ordningsföljd. Enskilda förterminerade kk-boxar och kablage kan enkelt plockas i och ur stativet under drift.

Nyttan med lösningen

N3S Hässelby StockholmSnabb installation
• N3S-stativ levereras monterade och färdiga för installation.
• De kan installeras fristående, mot vägg eller rygg mot rygg. Skruvas fast i golvet med enbart fyra bultar.
• Enkel kabelhantering och fastsättning av den förterminerade kk-boxen, med två skruvar i stativet. Flexibelt och lättanvänt.
• Alla delkomponenter är enkla att nå och tillgängliga framifrån.
• Montering av förterminerade korskopplingsboxar, kablage och kablar behöver inte göras i någon speciell ordningsföljd.
• Enskilda förterminerade boxar och kablage kan enkelt plockas i och ur stativet under drift.

Fördelar med lösningen

Utrymmesbesparande
• På en golvyta om bara 600x300 mm finns plats för upp till 7 680 fiberskarvar.
• På samma yta ryms upp till 1 536 kontakter med tillhörande kabel- och kablage.
• Åtkomst på baksidan av stativen är inte nödvändig. Detta innebär att två N3S-stativ kan monteras ”rygg mot rygg” på en golvyta av endast på 600x600 mm.

Kostnadsbesparande
• Installeras tre gånger snabbare än andra system på marknaden.
• Snabb och enkel hantering och underhåll.
• Kompakt och utrymmesbesparande design.

Framtidskompatibel
• Kan byggas ut från 48 till 1 536 fibrer i samma stativ.
• Stativen kan kompletteras efterhand som kapacitetsbehovet ökar.
• Sparar utrymme i den centrala noden för framtida behov.