ODF-lösning - 19''-system

Bygg ditt FTTH-nätverk med Nexans KINOPTIC-lösning.

Kort beskrivning av lösningen
Nexans ODF-lösning19” för enkel, flexibel och kompakt korskoppling, terminering och skarvning av optofiber.

Nexans ODF-lösning 19” är ett moduluppbyggt system för terminering av stort antal optofibrer på liten golvyta. Systemet består av 19”-stativ, skarvmoduler, korskopplingsboxar samt en komplett lösning för hantering av kablage och kablar.

Tre olika höjder på stativ är möjliga 1800 mm, 2000 mm och 2200 mm (höjden på kablagestege tillkommer). Bredden 550 mm och djupet 360-800 (justerbar) mm är lika för alla 3 höjderna.

Beroende av plats och antalet fibrer som skall installeras finns olika stativslösningar.
• Stativ endast med korskopplingsboxar
• Stativ med korskopplingsboxar och skarvmoduler
• Stativ med korskopplingsboxar, skarvmoduler och aktiv utrustning.

KB 1996
Nyttan med lösningen

Snabb installation

 • Den stora fördelen med korskopplingsboxarna, förutom den kompakta designen, är att den har en universell öppningsfunktion (kan dras ut eller svängas åt höger eller vänster) vilket innebär att kontakterna kan nås i alla typer av installationsplatser
 • Korskopplingsboxarna beställs med fördel förkontakterade vilket innebär snabb installation samt att säkerställa hög kvalitet på fiberkontakterna.
 • Stativen kan installeras fristående eller mot vägg.

Robust och enkel konstruktion

 • Justerbart djup på stativen
 • Flexibelt och enkelt att använda
 • Lätt att utföra underhåll även när stativet är fullt utbyggt.
 • Lätt att nå alla kontakter oavsett placering.
 • Enkelt att rengöra eller byta kontakter utan att påverka kontakter i dess omgivning.

Fördelar med lösningen

Utrymmesbesparande

 • Det är möjligt att installera 31 boxar med 96 fibrer i ett stativ med höjden 2200 mm.
 • Totalt 2976 kontakter och 2976 patchkablar kan hanteras i ett stativ samt kablar ingående i korskopplingsboxarna.
 • Designen av korskopplingsboxarna möjliggör en bättre kontroll och fördelning av patckablarna.
 • Genom att installera patchkablarna i samma riktning som öppningen på korskopplingsboxarna fördelas patchkablarna på höger och vänster sida av stativet.

Kostnadsbeparande

 • Snabb och enkel hantering och underhåll
 • Kompakt och utrymmesbesparande design.
   

Framtidkompatibel

 • Lätt att utföra underhåll även när stativet är fullt utbyggt.
 • Sparar utrymme i den centrala noden för framtida behov.