Nexans lösningar

En trygg helhetsleverantör

Vi har funnits på den svenska marknaden sedan 1948. I dag tillhör vi Nexanskoncernen, som är världsledande inom kablar, med huvudkontor i Paris. På vår anläggning i Grimsås är vi drygt 500 medarbetare inom produktion, logistikcentrum och marknadsavdelningar.

I Grimsås tillverkar vi varje år över tusen typer av kablar, till exempel kraftkablar, installationskablar, koppartelekablar, fiberoptiska kablar samt specialkablar för fordons- och vitvaruindustrin. Totalt över 47 000 ton kabel. Bland uppdragsgivarna finns bolag inom el- och telenät, vägar, järnvägar, skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Kort sagt, vi kan kablar.

 

Vässade argument som biter på byalag

Fler och fler får upp ögonen för fiberoptikens möjligheter. Och att det inte längre bara är förunnat de som bor i större samhällen. Samtidigt är det många frågor som uppstår, inte minst i projektens inledning. Vår ambition är att vara den aktör som ska ge svaren. Och leverera helhetslösningen. Har du lust att vara med?

Vi på Nexans är bra på att utveckla och tillverka fiberkablar. Du är bra på att se till att allt kommer på plats. Tillsammans har vi ett oslagbart erbjudande till alla de på landsbygden som funderar på fibernät. Vi ger dig och dem verktygen som behövs.

En fullmatad webbsida

Med vår webbsida vill vi ge svar på så många frågor som möjligt. Tanken är att den ska bli det naturliga forumet för alla som söker information om fibernät på landsorten.

Vi backar upp dig

En del i vårt erbjudande bygger på att vi backar upp dig med all vår kunskap och erfarenhet. Du får en helhetsleverantör som erbjuder de senaste produkterna med den senaste tekniken. Dessutom med lokal närvaro.

 

Varför ska du välja att samarbeta med Nexans?

  • Noder och nät för landsortsnät med den senaste tekniken och optimerad hastighet.
  • Lokal närvaro för bättre service.
  • Forskningscentra för nya material, konstruktioner och installationsmetoder.
  • Kompetens på europeiska och internationella standarder.
  • Erbjuder halogenfria och/eller flamskyddade fiberkablar för ökad brandsäkerhet.