Lägenhetslösning i Mölnlycke

Bredbandsinstallationer i hyresfastigheter kan utföras på ett flera olika sätt, beroende på lokala förutsättningar för kabelvägar och kanalisation. Ett intressant byggsätt är att utnyttja redan befintlig kanalisation för kabeltv-system. När installationsföretaget AT-Installation AB skulle förse en HSB-förening i Mölnlycke med fiber, insåg man tidigt att rören för kabeltv-nätet kunde användas för att dra fiberkabeln till varje lägenhet.

Premises networks - basementFörutsättningar
Området består av fyra våningshus med fyra lägenheter per våningsplan och omfattar drygt 150 lägenheter. Fastigheternas kanalisation utgår från ett gemensamt apparatrum i källarplanet med lodrät dragna rör i fyra separata stråk upp genom respektive fastigheten. Rörens storlek är 16 mm.

Antennuttagen i varje lägenhet är placerade på samma ställe – i anslutning till den lodräta kanalisationen med en lodrät rördragning från lägenhet till lägenhet, våning för våning.

Så här gjorde man
Nexans mikrokabel GALDV valdes för projektet. En ytterdiameter på endast 1,2 mm gör denna fiberkabel optimerad för blåsning och ska normalt inte dras i kanalisation, då den saknar dragavlastning. I liknade fall som detta projekt kan dock dragning övervägas om kanalisationen bedöms som lämplig.

Först togs koaxialkabeln för kabel-tv:n ur kanalisationen. För att underlätta indragning av de tunna fiberkablarna, blåste man också rent rören.  Därefter drogs fyra GALDV in samtidigt i rören med hjälp av dragtråd. Första etappen från källare till våning 1 (15 – 20 m) innehåller ett fåtal krökar och enligt installatören gick dragningen lätt och smidigt utan motstånd.

Från våning 1 och uppåt är kanalisationen lodrät och helt utan krökar. För dessa etapper användes befintlig koaxialkabel som dragtråd för resterande fiberkablar.

Premises networks - inside apartmentI lägenheten
Tjänsteleverantörens  mediaomvandlare placerades rakt ovanpå antennuttagets apparatdosa för att få en skyddad anslutning för fibern in i mediaomvandlaren.

Nexans lösningar för fastighetsnät är anpassade för de flesta på marknaden förekommande byggsätten. Att dra mikrokabel i befintlig kanalisation är en effektiv metod som installatören var mycket nöjd med. Man kommer med all säkerhet att använda sig av detta byggsätt även i framtida projekt, om möjligheten finns.