Produkter och lösningar

Att bygga fastighetsnät med fiberkabel kan göras på många olika sätt. Vilket som väljs styrs till stor del av fastighetens ålder, tillgång till kabelschakt och byggnadens konstruktion.

Fiber från källaren till lägenhetenEn kabel per lägenhet
 
När det gäller byggnader där kabelschakt finns kan kablar eller kanalisation förläggas direkt på kabelstegar. Kanalisationen förläggs mellan varje lägenhet och källarplan. I kanalisationen kan mikrokabel blåsas in. Oavsett metod kan samma typ av tillbehör användas. En fiber till varje lägenhet är tillräckligt, men dras två eller fyra är det dessutom framtidssäkrat.

Drop on demand

I äldre byggnader med få eller inga kabelschakt kan ”drop on demand” vara en lösning, då dras endast en klen kabel mellan källaren och vindsplanet. På varje våningsplan plockas det antal fiber ut ur kabeln som krävs för våningsplanets behov.

Antalet abonnenter styr

På källarplanet där spridningspunkten av alla fibrer finns kan olika typer av skåp eller stativ användas. Även här styrs produktvalet av fastighetens beskaffenhet samt antalet abonnenter i fastigheten.

I bostaden

I lägenheten placeras ett fiberuttag i eller i närheten av ett mediaskåp. I fiberuttaget kan två fibrer med dess kontakter anslutas. I lägenhetens mediaskåp placerar den valda operatören sin aktiva utrustning. Från den aktiva utrustningen dras sedan ett kopparnät till tänkt utrustning eller så placeras en trådlös router ut som kommunicerar med aktuell utrustning.