För fiberföreningar

Sidan för dig som planerar att bygga ett fibernät

Landsortsnät.se

Bra internetuppkoppling behövs för att möjliggöra konkurrens, mångfald och valfrihet. Och inte minst för att skapa ett attraktivt boende. Detta är också en politisk viljeinriktning, viket ofta uttrycks som "bredband åt alla". En önskan som är enklare att uppfylla i tätbebyggda områden än i småsamhällen och på landsorten. Men långt ifrån omöjlig. Det gäller bara att bestämma sig, samla ihop grannarna och sätta igång.

På den här sidan får du vägledning, tips och råd för att framtidens fibernät till din fastighet ska bli verklighet. Lycka till!