Produkter och lösningar

Principen för förläggning av ett landsortsnät med fiberkabel är enkel. Punkt till punkt kallas tekniken som innebär att fibern ska vara obruten mellan utrustningen i hemmet och landsortsnoden (tekniknoden), upp till 10 km. I spridningspunkterna finns ingen elektronik. Fibern svetsas samman med speciella fibersvetsar. Kablarna förläggs i mark eller om det finns elstolpar där kablarna kan hängas upp. Båda sätten beskrivs nedan. Oavsett vilken teknik som väljs erbjuder Nexans allt det som behövs för att skapa bredband till landsbygden.