Nätbyggnation: byggsätt luft

I områden där det finns stolpar kan det vara enklast att bygga sitt landsortsnät med luftkabel. Luftkabelsystem är ett väl beprövat och snabbt sätt att få fram fiber till hemmen på landsbygden. Allt bygger på att fiberkabel hängs upp i befintliga stolpar och att man bryter ut fiber längs vägen till husen som passeras. En kombination av luft och mark kan ibland vara det lämpligaste byggsättet.

Antal fastigheter styr fiberantal

Är landsortsnoden (teknikskåpet) placerad intill en stolplinje förläggs luftkabeln direkt från noden fram till närmaste stolpe. Kabeln installeras längs stolplinjen fram till de tänkta skarvpunkterna (spridningspunkter) som både kan placeras på stolpen eller i närheten av stolpen i brunn eller i markskåp. Kabelns dimension och fiberantal bestäms av antalet fastigheter i det aktuella området/områdena samt spannlängden mellan berörda stolpar.

Direktanslutning via luftkabel

Även fastigheten kan anslutas med luftkabel ifall markförhållanden kräver en sådan lösning. Från stolpen där spridningspunkten är belägen förläggs en mindre luftkabel ända fram till fastigheten.   

För upphängning av kabeln i stolpe och fastighet används spiraler som är anpassade för kabelns dimension. Ytterligare information finns i vår montageanvisning ”Optokabelsystem för luftledning Max 55 kV” där även tillbehör som till exempel avspänningsspiraler, upphängningsdon och nedledningsklammer beskrivs.

Så får du hem din signal genom landsortsnätet (ortsnätet)

Om vi börjar i hemmet så ska alltid inkommande fiber avslutas med ett uttag. Operatören tillhandahåller den aktiva utrustningen som omvandlar ljus till elektrisk signal (converter). Från fastigheten till närmaste stolpe installeras en luftkabel med en till två fibrer, kabeln fortsätter sedan i stolpar fram till den gemensamma spridningspunkten. Här svetsas fibern samman med en till två av de fibrer som ligger i en mångfiberkabel som sedan går vidare till landsortsnoden. I noden matas ”din” fiber med de tjänster som har beställts.

Allt som behövs för bredband till landsbygden

Nexans produkter är installationsvänliga och av hög kvalitet. Produkter finns för hela vägen, från kommunikationsoperatörens tekniknod (landsortsnoden) till uttaget i hemmet. Nexans har även ett nära samarbete med tillverkare av kanalisation och markskåp för att produkterna i hela landsortsnätet ska vara snabba och enkla att installera.

Förverkliga fiber till hemmet

De produkter Nexans erbjuder är uttag i bostaden, fiberkablar, upphängningsdon för fiberkabel som ska installeras i stolpar, skarvboxar som huserar fiberskarvar i spridningspunkter och allt som behövs för att ta hand om de fibrer som kommer in i landsortsnoden.