Nätbyggnation: byggsätt mark

Det vanligaste sättet att förlägga kabel i ett landsortsnät är i mark. För att få ner kabeln i marken mellan två punkter finns det ett antal tekniker att välja på. Ett sätt är att gräva ett dike och lägga ner kabeln och fylla igen. Det kräver en kabel som är anpassad för att ligga i mark under många år. Det andra sättet bygger också på att gräva ett dike men istället lägga ner en kanalisation bestående av en optoslang som skyddar kabeln. Oftast installeras kabeln i kanalisationen med hjälp av blåsteknik.

Från nod till fastighet

Från den sista spridningspunkten (fastighetsområdesnod), fram till fastigheten läggs ett mikrorör som kanalisation. Det vanligaste är att mikroröret förläggs i ett grävt dike (schakt). Möjligheten finns även att fräsa ner mikrorören i marken, men det är en metod som mest används i tätbebyggda områden med asfalterade vägar och trottoarer. Vid förläggning av den sista sträckan fram till fastigheten är det viktigt att tänka på eventuell samförläggning med andra fastighetsägare för att minimera arbetsinsats och kostnad. Olika föreningar har olika upplägg för den enskildes arbetsinsats, men förläggning av den sista sträckan brukar oftast hanteras av den enskilde fastighetsägaren.

Vårt byggsätt för mark styrs inte av någon speciell teknik för förläggning av fiberkablar. Nexans har produkter som är anpassade för alla olika miljöer.    

Koppla samman landsortsnätet (byanätet)

Om vi börjar i hemmet så ska alltid inkommande fiber avslutas med ett uttag. Operatören tillhandahåller den aktiva utrustningen som omvandlar ljus till elektrisk signal (converter). I mikroröret som är installerat mellan bostaden och spridningspunkten blåses en liten fiberkabel (mikrokabel). I spridningspunkten svetsas fibern i mikrokabeln samman med fibrer som ligger i en mångfiberkabel som sedan går vidare till landsortsnoden. I noden matas ”din” fiber med de tjänster som har beställts.

Lättinstallerat bredband

Nexans produkter är installationsvänliga och av hög kvalitet. Produkter finns för hela vägen, från landsortsnoden till uttaget i hemmet. Nexans har även ett nära samarbete med tillverkare av kanalisation och markskåp för att produkterna i hela landsortsnätet (ortsnätet) ska vara snabba och enkla att installera.

Allt för landsortsnätet (ortsnätet)

De produkter Nexans erbjuder är uttag i bostaden, fiberkablar, skarvboxar som huserar fiberskarvar i spridningspunkter och allt som behövs för att ta hand om de fibrer som kommer in i landsortsnoden.