Nätbyggnation: landsortsnod

En landsortsnod är den knytpunkt där landsortsnätet möter det landsomfattande fibernätet, den sista punkten med aktiv utrustning innan landsortsnätets abonnenter. Landsortsnodens placering styrs av områdets geografi och av antalet abonnenter.

Krävs endast ett fåtal fiber

Det har under en längre tid byggts ett finmaskigt fibernät i Sverige. Detta fibernät sträcker sig mellan större och mindre orter i hela vårt avlånga land (se Nätbyggnadsbeskrivningen). För att knyta ihop fastigheten med detta fibernät är det lämpligt att använda sig av det närmast förekommande ortsammanbindande nätet i området. Det krävs endast ett fåtal fiber från det ortsammanbindande nätet för att driva även ett stort landsortsnät, detta tack vare de kraftfulla aktiva utrustningar som placeras i noden.

För landsortsnät

Är det ett stort landsortsnät med flera hundra tänkbara abonnenter kan man, om möjligt, placera noden i någon typ av offentlig lokal i det tänkta området där också operatörens aktiva utrustning placeras. Noden kan även vara placerad i närmaste större ortsnod, man får dock i det fallet komma överens med nodägaren. En mindre nod (under 240 abonnenter) kan placeras i ett ”teknikskåp”. Ett teknikskåp är ett tempererat markskåp där även aktiv utrustning kan placeras. Det finns också en möjlighet att man möter en operatörs nät i en så kallad ”överlämningspunkt”. Överlämningspunkten är en passiv nod, i det fallet finns den aktiva utrustningen hos operatören.