Grusväg eller motorväg, vilket bredband vill du åka på?

Skillnaden att surfa med eller utan fiber är stor. Någon har jämfört det med att åka på en skakig grusväg eller att glida fram på en motorväg i hög hastighet. Men vad är fiber egentligen? Och hur fungerar den?
Vi tar det från början.

Vilken väg väljer duDe första länkarna installerades i Sverige på 80-talet (även om forskare i London redan på 60-talet tillverkade de första optofibrerna). Bland annat användes optofiber när Stockholm och Göteborg skulle länkas samman. Sverige skulle få världens bästa fibernät, men allt gick inte riktigt så fort som man hade tänkt sig. Det är egentligen först på senare år som allt har tagit fart. Nu är det fiber till hemmet, eller fiber till alla, som gäller. Men luras inte att tro att allt bara handlar om teknik. Det fiberkabel verkligen handlar om är länders och samhällens konkurrens- och attraktionskraft samt inte minst livskvalitet.

Fiber av renaste glas

Det vi oftas benämner som fiber är i själva verket en mycket tunn tråd. En tråd som är 250 mikrometer, det vill säga ungefär som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager; ytterst finns primärskyddet (250 µ), innanför primärskyddet finner du 125 µ-hivån, vilket är den nivå där fibern kontakteras och skarvas, i mitten på tråden är kärnan, själva ljusbäraren som endast är 9 mikrometer tjock (om uttrycket tillåts). De innersta delarna är tillverkade av ren kvartssand, det vill säga, det renaste glas man kan tillverka i dag. Glaset i kärnan leder laserljuset som tar med sig de ettor och nollor våra datorer och tekniska apparater skickar till varandra (i stället för elektricitet som i koppartrådar). Resulatet blir det i särklass snabbaste mediet som finns.

Framtidssäkrat med fiberoptik

Ljusets hastighet är 300 000 km/sekund i vakuum. I glas färdas ljuset med cirka 200 000 km/sekund. Distansen som ljuset färdas i glaset spelar mindre roll, alla ettor och nollor hänger med hela vägen (till skillnad från koppartrådar där effekten avtar vid långa transporter, till exempel på landsbygden). Fiber som media är också ett mer framtidssäkert alternativ jämfört med andra tekniker som trådbundet eller trådlöst. I fibern finns rejäl överkapacitet för framtida högre hasitigheter. Redan i dag finns teknik för att överföra 40/100 Gbit/sekund i fibern och avstånd upp till 40 km.

Snabbare och snabbare bredband

I dag kan var och en välja precis vad man vill se och när man vill se det. Allt som krävs är teknik som tillåter denna enorma mängd information att förflytta sig smidigt från en plats till en annan utan at det tar stopp någonstans på vägen. När näthastigheten 28,8 kb i mitten av 90-talet ersattes med 54 kb var det en stor händelse. I dag är det mer eller mindre stnadard med 24 Mb till hemmet och alla pratar om 100 Mb som en självklarhet. Och snabbheten utvecklas ständigt. Faktum är att hastigheten som datortrafiken överförs med har ökat tusen gånger på bara 16 år. Den infrastruktur som byggs i dag ska vi leva med under 20 till 30 år. Om kraven på hastigheten ökar med samma takt ska framtida nät kunna leverera 40-100 Gb. I dag dubbleras mängden information på Internet var 24:e månad. Om man i dag skulle skriva ut all lagrad information som finns i världens datacentraler på dubbelsidiga A4-papper och lägga dem på hög skulle stapeln nå förbi planeten Pluto. Ändå har vi bara sett början av utvecklingen.

Fiberband med 100 Mbit/s senast 2020

Regeringens bredbandsstrategi säger att 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund senast 2020. Tekniken för överföring med hjälp av ljus i dessa hastigheter finns redan. Det är en hisnande tanke att fundera på vilka möjligheter det kommer att innebära.

Bredband till landsbygden en avgörande konkurrensfaktor

I Asien bygger många länder nu ut sina nationella fibernät i snabb takt. Sydkorea, till exempel, kommer snart att kunna erbjuda sina invånnnare 1 Gbit/sekund. Och i Kina är det hett med fiber. Av de de cirka 200 miljoner fiberkilometer som tillverkas per år i världen använder Kina 60 procent. I dessa länder har man insett att fiberoptik handlar om mer än att kunna surfa snabbt, istället ser man det som en helt avgörande konkurrensfaktor för kommande generationer.