Olika byggsätt för förläggning av fiberkabel

Principen för förlägging av ett landsortsnät med fiberkabel är enkel. Punkt till punkt kallas tekniken som innebär att fibern ska vara obruten mellan utrustningen i hemmet och landsortsnoden (tekniknoden) upp till 10 km. I spridningspunkterna finns ingen elektronik. Fibern svetsas samman med speciella fibersvetsar. Kablarna förläggs i mark eller om det finns elstolpar kan kablarna hängas upp. Båda sätten beskrivs nedan. Oavsett vilken teknik somväljs erbjuder Nexans allt det som behövs för att skapa bredband till landsgyden.

Byggsätt mark

Byggsätt Mark för landsortsnät

Det vanligaste sättet att förlägga kabel i ett landsortsnät är i mark. För att få ner kabeln i marken mellan två punkter finns det ett antal tekniker att välja på. Ett sätt är att gräva ett dike och lägga ner kabeln och fylla igen, Det kräver en kabel som är anpassad för att ligga i mark under många år. Det andra sättet bygger också på att gräva ett dike, men i stället lägga ner en kanalisation bestående av ett markrör som skyddar kabeln. Oftast installeras kabeln i kanalisationen med hjälp av blåsteknik.

Byggsätt luft

Byggsätt Luft för landsortsnät

I områden där det finns stolpar kan det vara enklast att bygga sitt landsortsnät med luftkabel. Luftkabelsystem är ett väl beprövat och snabbt sätt att få fram fiber till hemmen på landsbygden. Allt bygger på att fiberkabel hängs upp i befintliga stolpar och man bryter ut fiber längs vägen till husen som passeras. En kombination av luft- och markförläggning kan ibland vara det lämpligaste byggsättet.