Bredbandets väg in i bostaden

Att lägga fiberkabel i luft, mark och inomhus är inte speciellt konstigt, men hur får vi dessa höga hastigheter i vårt nät?

Fiber in bostadenMan skulle kunna säga att uttaget du har på väggen är gränssnittet, det som kopplar ihop dig med alla tjänster, information och funktioner som ligger lagrade och finns tillgängliga på servrar i olika datacenter.

På baksidan av ditt uttag sitter en fiberkabel som i andra änden är hopskarvad med en annan fiberkabel som har flera firer. Dina grannars fiberkablar är hopskarvade på samma sätt. Alla dessa små fiberkablar från olika bostäder svetsas sedan samman med en större kabel.

Den stora kabeln dras till en central kopplingspunkt. Här kopplas hela ortsnätets kablar ihop med de operatörer som levererar tv, telefoni och datatrafik. De olika operatörerna når hit genom det nationella fibernätet och det stadsnät som binder ihop kommuners olika samhällen.