Fiberoptik – ett miljövänligt val

Det finns många fördelar med fiberoptik, inte minst de miljömässiga. Medan aktiv utrustning (switchrar , routrar, trådlösa sändare med mera) drar ström och innehåller många och dyra komponeneter, svåra att återvinna, är fiberoptik anpassat för hållbar utveckling.

Miljövänligt valFiberoptik förorenar inte heller miljön med kemikalier eller strålning. För att inte tala om alla positiva effekter fiberoptik har för oss människor.

Med fiberoptik behöver vi inte resa i samma utsträckning som i dag, vilket minskar koldioxidutsläppen. Det blir möjligt att träffas på distans, oavsett om det gäller arbete, avkoppling eller kontakt med nära och kära. Redan i dag har vi tillgång till interaktiva upplevelser i gränslandet mellan fantasi och verklighet, till exempel konserter och föreläsningar.

Skolan kan utveckal sina pedagogoska verktyg och ha utbyte med andra skolor, kanske i andra världsdelar. Det bli också enkelt för alla att skapa nya nätvek för erfarenhetsutbyte.

Bättre vård och bevakning

Antalet pensionärer ökar varje år, liksom behovet av bra vård. Med IT och bredband blir det möjligt att ge passiv kontroll så att fler åldringar kan bo kvar i sin hemmiljö. Tekniken ger dig också möjlighet att smidigt sköta övervakningen av bostaden, sommarhuset, båten och husvagnen.

Fiberkabel, en naturlig råvara

Fiberoptik tillverkas av glas, det vill säga råvaran är vanlig kvartssand som både är enkel att utvinna och som finns i obegränsade mängder. Det är förklaraingen till att själva fiberkabeln är så billig. Just priet gör att man inte behöver snåla med fibern. Tack vare att varje fiber är så tunn sparar det även utrymme, tusentals fiber kan få plats i en nätförbindelse. Fiberkabeln tappar inte effekt. Alla energti går till överföringen av datatrafik.

Lång livscykel, bra för miljön

Sett till fiberoptikens hela livscykel är den ett bra miljöval, livslängden på produkten är lång. Dessutom behöver inte dyrbar koppar, som är en sinande naturresurs, utvinnas utan kan användas till bättre ändamål.

Du kan också alltid välja det miljömässigt bäst lämpade sättet att förlägga fiberkabeln, i marken, luften, sjön eller inomhus. Kort sag, fiberoptik är inte bara snabbast, i ett hållbarhetsperspektiv har den allt det som trådlös teknik, kopparkablar, ADSL/xDSL och kabel-TV saknar.