Frågor och svar

Frågor och svarVad är ett fibernät?

Ett fibernät består av en eller flera tunna trådar gjorda av glas. Genom dessa tunna trådar kan mängder av information förflyttas med ljusets hastighet, från en punkt till en annan. Resultatet blir det i dag snabbaste mediet som finns. För dig som användare innebär det att du kan surfa, se filmer, spela spel, ringa och mycket annat med högsta hastighet.

Vad innebär ett öppet fibernät?

Ett öppet fibernät innebär att du har full valfrihet att ansluta dig til vilken operatör som helst. Du kan också välja precis de tjänster du är intresserad av.

Vad innebär ett stängt fibernät?

Ett stängt fibernät innebär att nätleverantören bestämmer vad du ska få tillgång til, ungefär på samma sätt som det är med kabel-TV.

Vilka tjänster kan jag få via fibernät?

Det finns en mängd olika tjänster men några av huvudgrupperna är bredband, IP-telefoni och kabel-TV. Men utbudet och tjänsterna utökas ständigt så se till att hålla dig uppdaterad.

Vad är bredband?

PTS (Post- och Telestyrelsen) definierar bredband enligt följande: "Anslutning till Internet via en accessteknik vars snabbaste abonnemang enligt statistik från Bredbandskollen ger faktisk hastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt. Abonnemanget ska i vart fall under gynnsamma omständigheter medge 100 Mbit/s nedström."

Är bredband via fiber bättre än bredband genom kopparkabel?

Fiber är överlägset koppar på nästan alla sätt. Det går till exempel att dra längre sträckor med bibehållen kvalitet på den överförda informationen. Dessutom med högre överföringshastighet. Och för framtiden finns det kapacitet att överföra information allt eftersom tekniken i transmissionsutrustningarna förfinas.

Vad kostar landsortsnät?

Det är lika svårt att svara på det som det är att berätta hur långt ett snöre är. Många faktorer spelar in. Hur avsides ligger fastigheten? Hur många är ni som kan gå ihop och dela på kostnaderna? Hur långt är det till stadsnätet? Någon har räknat ut att det kan kosta mellan 10 000 och 25 000 kronor per fastighet om fastigheten ligger inom rimligt avstånd från det befintliga landsomfattande fibernätet, men som sagt, det är väldigt individuellt.

Finansieringsmetoderna är många, men det finns tre grundmodeller:

  1. Du betalar en fast summa som anslutningsavgift.
  2. Du betalar en låg anslutningsavgift och sedan en månadsavgift udner flera år.
  3. Du betalar en månadsavgift för nätanslutningen.

Kan man få bidrag för optofiber

Det kan finnas möjlighet att få bidrag för fibernätsinstallationen, speciellt om du bor väldigt avskilt. Hör med din kommun vad som gäller för dig.

Gäller ROT-avdrag?

Det finns möjligheter till ROT-avdrag, men för att få reda på exakt vad som gäller för dig ber vi dig kontakta Skatteverket.

Hör abonnemanget till fastigheten eller är det personligt?

Här gäller det att hålla isär det fysiska nätet och de tjänster som du köper via nätet. Den fysiska nätanslutningen via fibern hör till fastigheten. De tjänster du köper från tjänsteleverantören, dvs TV, IP-telefoni och bredband är däremot personliga.

Hur lång tid tar det att bygga nätet?

Det är viktigt att det finns en realistisk tidsplan och att man beaktar alla steg som måste tas innan det finns ett fungerande fibernät. Projektering, marknadsföring, försäljning, anslutningsgrad och byggnation är några exempel. Det är också bra att i ett tidigt skede bestämma om allt ska byggas samtidigt eller om det ska göras i etapper.

Vem har ansvaret för drift och underhåll?

Om det uppstår ett fel på det fysiska nätet, vem ringer du då? Var går gränsen vid ett fysiskt fel? Vem betalar till exempel om en fiberkabel grävs av? Eller om en fiber förstörs vid tapetsering? Det är vikgit att sådana här frågor diskuteras och att det tydligt sätts på pränt vad som gäller för just er nätförening.

Vem drar in fibern i fastigheten?

Det absolut vanligaste är att entreprenören gräver fram till en anslutningspunkt för optofibern vid tomtgränsen. På tomten, från anslutningspunkten in i fastigheten, är det du själv som fastighetsägare som gräver. Tänk på att följa de instruktioner som finns för hur kabeln ska ligga i trädgården. Vill du kan du naturligtvis köpa den här tjänsten.

Vem kontaktar jag om fiberbredbandet inte fungerar?

Det beror på vad det gäller. Tillhör du en ekonomisk förening, till exempel ett byalag, är det enklast att först kontakta någon där. Ni kanske är fler som har samma problem? Du kan också prata med den operatör från vilken du valt att köpa tjänster.

Kan man ångra sig?

Är fibernätet redan indraget i fastigheten är det svårt att ångra sig, men det finns heller ingen anledning till det eftersom tillgång till fiber ökar värdet på fastigheten. Däremot behöver du inte köpa några tjänster om du inte vill utnyttja fibernätet.

Vilka övriga frågor behöver diskuteras?

  • Finansiering av projektet, när ska den enskilde betala in avgiften?
  • Vem kommer att äga nätet?
  • Tjänster som finns tillgängliga, finns det olika tjänsteleverantörer?