Citytunneln - Stockholm

Citybanan ska avhjälpa spårbristen vid Stockholms central. För Struktons medarbetare innebär det flera års arbete under jord. Nexans bidrar med leverans av 52 mil kabel.

Tunnelbana Stockholm2016 ska tågen börja provköras och innan dess ska Strukton ha hunnit installera:

  • Drygt 11 000 spårmeter med 20 växlar och ett sparkryss.
  • Kontaktskenor for tågen.
  • Hela signalsystemet.
  • 1 700 ljusmoduler for normal-, nod-, utrymnings- och signalbelysning.

Ett gigantiskt projekt i sig, men enligt Karl-Åke Ling ska det inte vara något problem för Strukton Rail att bli klara med jobbet på utsatt tid.

– Inte om vi får komma in i tunnlarna som det är planerat och att anläggningen är som den ska, det vill säga att alla ritningar stämmer, säger han. Den stora utmaningen ligger inom planering och logistik. Att Strukton hittills bara fått komma in i två tunneldelar som dessutom ligger mitt i systemet och inte gränsar till varandra, kräver en del tankemöda.
– Tunneln är ju uppdelad i sex delar och det finns kablar som ska gå genom hela banan. Men eftersom vi får börja jobba i mitten och det finns stängda väggar in till de tunnlar som ännu inte är öppna för oss, så måste vi tänka ett steg extra på vad som finns bakom väggen, säger Karl-Åke Ling.

– Ett annat svårt problem är att få ner all räls. I tunnelns mitt kan vi bara få ner 20-meterslängder. Det innebär att vissa dagar ska en stor mängd lastbilar ner i tunneln, dit det bara finns en öppning.

De 520 000 meter kabel (se faktaruta) som ingår i projektet är till allra största del från Nexans, levererad av Ahlsell. I stort rör det sig om standardkablar som ska uppfylla projektets krav på brandklassning och halogenfria mantlar. Runt 70 procent av de 30–60 personer som jobbar med att lägga järnväg och installera tillhörande system är anställda av Strukton, resten är underentreprenörer eller inhyrda resurser.

Att jobba i en tunnel är lite speciellt, berättar Karl-Åke Ling.

– Man är lite isolerad och man blir nästan ljusskygg när man inte får tillgång till solljus. En fördel är dock att man slipper väder och vind, säger han samtidigt som han visar runt i det mäktiga tunnelsystemet under Norrmalm som slutar vid den nya stationen Stockholm City, som nu byggs under T-centralen. Projektets storlek och att det genomförs i en tunnel, kräver en större grad av samarbete mellan projektets parter.

– En stor lärdom för mig är hur viktigt det är att vi jobbar över teknikgränserna, så att vi inte står i vägen för varandra. I mindre projekt kan man hålla sig mer på sin kant och sköta sitt, säger Karl-Åke Ling.

 

Kabelfakta Citybanan

520 000 meter kabel kommer att dras ut längs Citybanan
Signalkabel: 113 930 m
Kabel för belysning: 111 907 m
Kraftkabel: 49 773 m
Kabel för fjärrstyrning: 34 398 m
Jordkabel: 28 270 m
Högspänningskabel: 24 931 m
Telekabel, ventilationskabel
mm: 149 791 m
Antal rostfria kabelmärkningsbrickor enligt Trafikverkets och Citybanans standard med fakta om varje enskild kabeldel: C:a 45 000

Strukton Rail AB

Strukton Rail bygger, underhåller och driftar järnvägssystem. Bolaget har sina rötter i
Stockholms Lokaltrafiks tidigare entreprenadavdelning, och 2007 gick holländska Strukton Rail in som hundraprocentig ägare i företaget. Det svenska huvudkontoret ligger i Nacka och regionala kontor finns i hela landet. Strukton Rail har cirka 850 anställda i Sverige och omsätter i dag drygt två miljarder kronor per år. Struktons största pågående projekt är Citybanan i Stockholm, samt Söderåsbanan och Pågatåg NO/Krösatåg i Skåne.
Koncernen Strukton Rail har sitt huvudkontor i Nederländerna, med järnvägsverksamhet i sju länder i Europa och pågående infrastrukturprojekt världen över.