Verksamhetspolicy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, Nexans Sweden AB

Nexans Sweden erbjuder närproducerade kabelsystem för energi och kommunikation. Vi ska producera och leverera kundanpassade, pålitliga och lönsamma kabelsystem.

Kvalité, innovation och produktutveckling ska säkerhetsställa att vi är den föredragna leverantören. Vårt mål är att leverera enligt kundens önskemål, felfritt och i rätt tid.
Våra kunder

 • Nöjda kunder är en förutsättning för vår existens
 • Vi strävar efter en hög servicenivå genom lyhördhet, nära kundrelationer och att vara snabba och tillgängliga
 • Vi anpassar oss efter våra kunders behov
 • Genom regelbundna kundundersökningar får vi en indikation på vad vi kan förbättra

Vår arbetsmiljö

 • Vi sätter alltid säkerheten först
 • Tillsammans strävar vi efter att utveckla och skapa en så säker och trygg, hållbar och trivsam arbetsmiljö som möjligt
 • Vi tar ett gemensamt ansvar över att ingen ska bli diskriminerad, kränkt eller känna sig särbehandlad

Vi och vår omvärld

 • Vi har ett ledningssystem som omfattar hela verksamheten och som går i linje med gällande lagar och föreskrifter, certifieringsstandarden ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 22163 och IAFT 16949
 • All påverkan på vår omvärld ska vara föremål för översyn och förbättring
 • Vår ambition är att konstruera, producera och leverera de säkraste, mest effektive och miljömässigt mest hållbara kablarna och kabellösningarna
 • Vi arbetar systematiskt med förebyggande åtgärder för att succesivt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till, framförallt genom användningen av råvaror och energi samt transporter
 • Vi stävar efter att våra medarbetares dagliga arbete präglas av våra grundläggande värderingar

varderingar_600

Kontakt:

Anne-Lise Aukner Verkställande direktör
anne-lise.aukner@nexans.com