Pressmeddelanden 2019

Nu värms Nexans lokaler av återvunnet trä

2019-03-25

I veckan invigdes ett nytt bioenergisystem som gör det möjligt för Nexans att återvinna 700 ton trärester per år för att värma upp sina lokaler - ett viktigt bidrag för att minska företagets klimatpåverkan.

Mer...

Nexanskoncernens helårsresultat ligger i linje med kommunikationen i november 2018

2019-02-21

Försäljning på 6,490 miljarder euro i löpande metallpriser. Försäljningen i fasta metallpriser stabil på 4,409 miljarder under 2018.

Mer...

Nexans har tilldelats kontrakt värda över 190 miljoner euro för att förstärka eldistributionsnät i Europa och Latinamerika

2019-02-21

Under de närmaste två åren ska Nexans leverera mellan- och lågspänningskablar för utbyggnad av eldistributionsnät på uppdrag av ett av världens största energibolag

Mer...