Återköp av kabeltrummor

Sedan mycket lång tid tillbaka har kabeltillverkarna tillsammans ett system för återköp och omhändertagande av returtrummor som innebär att:

  • Alla använder samma standard/utförande på trummorna ”K-trummor”
  • Man tar emot returer oavsett vem som har sålt trumman under förutsättning att de uppfyller K-standard
  • Alla använder samma priser som ersättning för returnerade trummor
  • Man har gemensamma regler för värdering av skadade trummor

Från 2019-02-01 kommer det ske en förändring av priserna. Se dokument ”Pristabell för debitering och återköp av kabeltrummor”. För ytterligare information se även Selcables hemsida www.selcable.se

Vänligen fyll i filen "Mall för returnering av kabeltrummor" innan  returnering av era tomtrummor till oss (se nedan länk).
 

Mer information: