Arbetsmiljöpolicy

för Nexans Sweden AB

ArbetsmiljöpolicyVision

Vi ska vara fria från arbetsskador och arbetssjukdomar inom Nexans Sweden AB.

 

Nexans Sweden AB skall ha

  • En god arbetsmiljö för att minimera risken att drabbas av skada eller ohälsa till följd av arbetet.
     
  • En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för att de anställda skall känna trivsel, arbetsglädje och nå goda resultat.
     
  • En god arbetsmiljö i konkurrensen om kompetent arbetskraft.

Arbetet med att säkerställa och förbättra arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet och varje anställd ska kontinuerligt delta genom att rapportera upptäckta risker och lämna förslag till förbättringar.

Kontakt:

HR Department
Tel +46 325 80 000

Nexans Sweden AB

Nexans Sweden, med ca 500 anställda, är Nexans svenska huvudbolag och utgör en viktig produktionsresurs för Nexans inom både kraft- och telekabelområdet, bland annat genom rollen som koordineringscentrum för bandfiberkablar. Företaget ligger i Grimsås i Västergötland och utgör även logistikcentrum för kunder i Norden och Baltikum. Vidare finns där marknadsavdelningar för försäljning i Sverige, Finland och Baltikum. Ett mindre dotterbolag finns i Gislaved och kompletterande säljkontor finns i Göteborg, Halmstad, Sandviken, Stockholm, Sundsvall och i Finland.