Leveransvillkor

Leveranser från Nexans Sweden sker enligt villkoren i NL 17 med tillägg KL 20 för kabel och ledning. Gäller från 2020-01-01.

Vid lagring, transport, lastning och lossning av våra produkter måste våra hanteringsanvisningar följas. Dessa beskrivs i dokumentet "Rätt hantering av våra kabelprodukter".