Leveransvillkor

Leveranser från Nexans Sweden sker enligt villkoren i NL 09 med tillägg KL 10 för kabel och ledning.

Vid lagring, transport, lastning och lossning av våra produkter måste våra hanteringsanvisningar följas. Dessa beskrivs i dokumentet "Rätt hantering av våra kabelprodukter".