Reklamationer

För att kunna hantera eventuella reklamationer så smidigt som möjligt ber vi er följa de anvisningar och använda det reklamationsformulär som finns publicerat nedan.

Anvisningarna är ett förtydligande och komplement till NL 09 och KL10 och är till för att underlätta reklamationshanteringen i händelse av att fel eller problem upptäcks med produkt som Nexans levererat.

Reklamationer kan endast anmälas av Nexans direktbeställande kunder. Om varan köps via grossist el dyl ska reklamationsanmälan göras dit.

Transportreklamationer måste ha kommit oss tillhanda senast fem dagar efter leverans.
OBS! För att reklamationen ska accepteras av transportören krävs en påskriven fraktsedel där skadan noterats.

För mer information är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Kontakt:

Kundservice Nexans Sweden Reklamationer
Tel 0325 80 000
complaints.se@nexans.com