Nexans etik- och uppförandekod

Vår koncerns framtid bygger framför allt på förtroende från våra kunder, aktieägare, anställda, partner och, i en vidare bemärkelse, det samhälle vi verkar i.

Nexans Code of ethicsFörtroende vinns genom att agera med integritet, professionalism och ärlighet. Vi bedöms inte bara utifrån vad vi gör, utan också utifrån hur vi gör det. Kundorientering, effektivitet, globalt samarbete och engagemang är viktiga värderingar för Nexans som måste avspeglas i vår affärsetik och vårt beteende. Jag fäster stor vikt vid dem. Att bilda en CSR-kommitté, ansvarig för hållbar utveckling inom Nexans, där jag är ordförande, vittnar om detta.

Nexans investerar i nya marknader, etablerar sig i nya länder och välkomnar nya medarbetare. Denna mångfald är en källa till rikedom och styrka. Det kommer att bli allt mer så om vi delar gemensamma principer och regler för uppförande. Genom att följa höga etiska principer kan vi stärka förtroendet och respekten för alla dem som deltar i koncernens aktiviteter. Vi ska göra så att de vill arbeta med och för Nexans. Då blir det möjligt för vårt företag att växa med framgång genom att bidra konstruktivt till det samhälle vi lever i.

Ingenting kan ersätta sunt förnuft och fokusering på personlig etik som bygger på respekt och personligt ansvar. De klara och precisa principer, och hänvisningarna till specifika situationer som anges i Nexans etik- och uppförandekod, hjälper dig att agera på ett oklanderligt sätt i Nexans anda. Om du är tveksam eller har frågor om vad som är lämpligt uppförande bör du omgående ta upp frågan med din chef, chefen för personalavdelningen eller VD.

Målsättningen att uppnå finansiella resultat är fullt förenlig med höga affärsetiska normer. Efterlevnaden av denna kod är allas ansvar och ett sätt för koncernen att göra framsteg. Personligen räknar jag med att du anammar denna kod, att du stämmer av när det är nödvändigt och använder dig av den i ditt dagliga arbete.

Arnaud Poupart-Lafarge
Styrelseordförande och koncernchef