Nexans vinner kraftkabelkontrakt värt 39 miljoner euro för en havsvindpark i Belgien

2009-09-03 – Nexans, världsledande företag inom kabelindustrin, har tagit hem ett kontrakt värt cirka 39 miljoner euro. Kontraktet gäller leverans av exportkablar för havsförläggning till första fasen i det belgiska havsvindparksprojektet Belwind, på Bligh Bank, 46 km utanför Zeebrugges kust. När projektet är klart kommer Nexans kabelteknik att transportera miljövänlig el till runt 165 000 hushåll i Belgien. Belwind NV ägs av Colruyt, Rabobank Project Equity, SHV, Meewind och Participatie Maatschappij Vlaanderen.

Nexans kommer att leverera och installera 52 km högspänningskabel (170 kV) med en optofiberinsats till det nederländska entreprenadföretaget Van Oord Dredging & Marine Contractors b.v. Van Oord svarar för konstruktion, anskaffning och tillverkning i den första fasen av vindparksprojektet. Optofiberelementen kommer att tillverkas i Nexans fabrik i Rognan, Norge, medan exportkabeln kommer att produceras i företagets fabrik i Halden, Norge.

Kabeln skall förbinda vindkraftsparken med det belgiska elnätet. Vindkraftsparken består av 55 vindturbiner som kommer att alstra totalt 165 MW. Kabeldragningen sköts av Nexans kabelförläggningsfartyg C/S Nexans Skagerrak och grävs ned i havsbotten med hjälp av Nexans CapJet nerbäddningsrobot. Leveransen är planerad till sommaren 2010 och vindparken ska tas i drift under 2011.

– Vi har skaffat oss betydande erfarenhet av kraftkabelleveranser till den här typen av projekt och är mycket nöjda att vår teknik – ännu en gång – har blivit utvald. Förnybar energiproduktion är ett nyckelområde för oss och, som våra tidigare framgångar bekräftar, har Nexans en viktig roll i utvecklingen på denna spännande marknad, säger Yvon Raak, direktör på Nexans.

Förläggningsfartyget Skagerrak

Kontaktuppgifter på Belwind:
Frank Coenen – Project Director +32 2 725 39 20 – f.coenen@belwind.eu

Länkar:

Kontakt:

Johansson Karin Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.