Nexans lanserar ny mellanspänningskabel för vindkraftsparker

AXLJ-O LT2009-09-10 – Nexans  AXLJ-O LT 36 kV är en en unik optorörsförsedd mellanspänningskabel speciellt utvecklad för vindkraftsanläggningar. Kabelns tre inbyggda optorör ger möjlighet till kommunikationsförbindelser i själva kabeln. Genom att välja 36 kV istället för 24 kV , kan man i princip ansluta 60% högre effekt.
 
Provblåsningar med AXLJ-O LT har visat att det med lätthet går att blåsa en 24-fiberskabel (Nexans Micropticable® UB 32 24SM G652D)  ca 1600 meter. Ett utvecklingsarbete har pågått i flera år för att klara kommersiella krav på blåsanläggningen. Rätt kabelkonstruktion för maximal inblåsningslängd och rätt materialval på optorören som innebär minimal deformation, låg friktion och god mekanisk hållfasthet är några av de pararmetrar som behövt falla på plats för att nå målen.

AXLJ-O LT visar med detta sin kapacitet som det optimala valet i vindkraftsparker för överföring av energi och kommunikation.  Förutom sin starka konstruktion ger kabeln mervärden för anläggningsägaren  genom att optokablarna kan användas till styrning och övervakning av anläggningen.

AXLJ-O LT är framtagen av Nexans ingenjörsteam i Grimsås. 


Fakta AXLJ-O LT
• PEX-isolerad
• Kopparskärmad
• LLDPE-mantlad
• 3-ledarkabel med runda aluminiumledare
• 3 st rör av polypropylen för inblåsning av optokabel
• LT
• Finns även som tillval med dubbel mantel
 

Kontakt:

Klarén Mats Produktchef Elnät
Tel 0325 - 80 170
Fax 0325 - 803 25
mats.klaren@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.