Nexans lanserar ny teknik – INFIT™ – för brandhärdiga kabelisoleringar

2010-01-19 – Nexans, världsledande företag inom kabelindustrin, utökar sitt utbud av högteknologiska produkter genom att lansera nya tekniken INFIT™ för brandhärdiga kablar. Brandhärdigheten är viktig för att kablarna ska hålla och elektriciteten fungera under den kritiska evakuerings- och brandbekämpningstiden som krävs enligt de högsta nationella och internationella standarderna. INFIT™ erbjuder en förstklassig brandbeständighet och goda installationsegenskaper.

INFIT™ innovativ högteknologi

För att en flexibel kabelisolering ska fungera som den ska under en brand har kabelindustrin hittills använt sig av två beprövade metoder: brandbeständig micatejp och självkeramiserande silikongummi.

Båda teknikerna har sina fördelar. Den klassiska isoleringstejpningen baserad på Mica, som använts i stort sett sedan 1980-talet, kan enkelt användas i industriell skala eftersom den ger en stark och bra elektrisk isolering när den beläggs med tvärbunden polyetylen. Silikongummiisolering med sin direkta extrudering på ledarna utgör en bra kompromiss mellan brandhärdighet och enkel installation.

Till följd av nya krav från kunderna på härdighet, skalbarhet, enkel anslutning och – naturligtvis – brandsäkerhetsegenskaper, har Nexans utvecklat en teknik för brandhärdig kabelisolering.

INFIT™ är en unik och nydanande teknik som i ett polymermaterial förenar fördelarna hos den robusta micatejpen och det extruderade silikonisoleringsskiktet. Nexans kablar kombinerar därmed styrkan och den lättarbetade ytan hos traditionella mica-/pex-kablar med skalbarheten och de goda installationsegenskaperna hos flexibla silikongummikablar.

INFIT™ ökar kabelisoleringens motståndskraft vid en eventuell brand, då isoleringen med hjälp av INFIT™ omvandlas från ett flexibelt, plastiskt hölje till ett hårt, keramiskt isolerskikt som håller skyddskretsarna intakta (dvs inget brott eller kortslutning).

Jämförelse mellan INFIT och andra kablar

Jämförelse efter brand mellan material med INFIT™-teknologi (till vänster)
och material som vanligtvis används i kablar (till höger).

INFIT™ är det fruktbara resultat av ett ambitiöst forsknings- och utvecklingsprojekt

Tekniken har utarbetats vid Nexans International Research Center i Lyon, Frankrike. Utvecklingen har skett i nära samarbete med Nexans australiensiska FoU-center under ett tiotal år. Den nya tekniken bygger på grundforskning inriktad på synergier mellan keramisk teknik och senaste polymerforskningen.

Vid en brand kan temperaturstegringen inte hanteras med traditionell keramisk teknik utan det krävs en väldefinierad härdningsprocess för att skapa en fungerande keramik. Den första utmaningen var därför att utveckla självkeramiserande system som snabbt kan reagera och bilda en elektrisk isolering i ett stort temperaturintervall och samtidigt ge en bra elektrisk isolering. Den andra, parallella utmaningen var att uppnå denna prestanda ur ett extruderingsbart polymermaterial (och inte från ett pulver) som uppfyller kabelindustrins rigorösa krav.

INFIT™ uppfyller många internationella kabelstandarder och klarar de mest omfattande produktkvalitets- och säkerhetskraven. Nexans kablar isolerade med INFIT™ är motståndskraftiga upp till 1 000 °C, med spänning upp till 1 kV, blir stabilare och ger bättre elektrisk isolering vid brand.

INFIT™ är en teknik som utvecklats av Nexans och skyddas av patent.

INFIT™  – en teknik för alla kabelmarknader

INFIT™ kommer under de närmaste månaderna att successivt integreras i Nexans hela utbud av brandbeständiga kablar för bygg- och anläggningsmarknaden och för industriella tillämpningar som fartygsbyggnation.

INFIT™ är en avancerad teknik som har utvecklats för att uppfylla specifika krav från våra kunder i fråga om säkerhet, pålitlighet och prestanda. För att få fram denna teknik har Nexans mobiliserat sina teknikers och materialspecialisters kunnande. Detta illustrerar på ett bra sätt hur kundorienterat Nexans forsknings- och utvecklingscentra arbetar, säger Jérôme Fournier, chef för Nexans internationella forskningscenter.

INFIT ledare

INFIT™-isolerad installationskabel efter brand

INFIT nanostruktur

Nanostrukturen hos INFIT™ efter en brand.
Storleken på strukturen varierar från 10 till 50 nm

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.