Miljövänliga kabeltrummor har sparat 100 000 träd

2010 blev Nexans den första kabeltillverkaren att köpa trummor från hållbart förvaltade PEFC- eller FSC-certifierade skogar.

Green Drums

För att befästa detta engagemang har koncernen startat ett program för att samla in och återvinna trätrummor och hittills har över 280 000 trummor återvunnits minst en gång, ibland ända upp till fem gånger. Detta är en besparing av 94 000 m3 sågat virke, motsvarande 45 hektar skog. Fördelarna för kunderna är också uppenbara: de sparar lagerutrymme och slipper kostnaden för att göra sig av med använda trummor. Användning av begagnade lastpallar och återvunnen kartong är ännu ett exempel på Nexans engagemang för miljövänliga förpackningar.

Varför PEFC?

PEFC™ är världens största organisation för skogscertifiering. Målet är att främja ett uthålligt skogsbruk – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – genom opartisk tredjepartscertifiering.

PEFC™-märkta produkter garanterar att träråvaran kommer från hållbart förvaltade skogar.

Nexans använder ungefär 350 000 kabeltrummor av trä varje år enbart i Europeiska Unionen. Omkring 95 % av dessa har ersatts med s k gröna trummor tillverkade av PEFC™-certifierad skog.

Fördelar för alla i logistikkedjan

Alla i vår verksamhet är involverade i hållbar utveckling: trumtillverkaren, kabelproducenten, distributören och installatören.

Nexans livscykel-bedömer redan sina kablar, längs hela produktionsprocessen och under hela kabelns livslängd. I dag ingår även trummorna i denna beömning, som bygger på en ständig "win win"-lösning mellan Nexans och dess strategiska leverantörer.

Genom PEFC™-certifiering av våra trumtillverkare, får våra partner full spårbarhet och en garanti för ett ansvarsfullt skogsbruk.