Hur snabbt kommer du ut?

Jämfört med standardkablar kan LFH-kablar bidra till betydligt
säkrare utrymningsförhållanden och öka tiden för att utrymma en byggnad

Den här filmen visar skillnaden mellan brand i ett rum med standardkablar och i ett rum med LFH-kablar.

halogen free