Nexans har vunnit ett kontrakt värt 87 miljoner euro för Skagerrak 4-projektet avseende dragning av en HVDC-länk på havsbotten mellan Danmark och Norge

Skagerrak 4-projektet kommer att skapa en fjärde förbindelse mellan Danmark och Norge och tillför ytterligare 700 MW kapacitet. Syftet är att öka utbytet av miljövänlig el med andra länder via den gemensamma nordiska elbörsen.

Intervju med Yvon Raak

2011-01-07 – Nexans, världens ledande företag inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt värt 87 miljoner euro av Energinet och Statnett, statsägda stamnätsoperatörer (TSO) i Danmark respektive Norge. Kontraktet avser leverans av likströmskabel (HVDC) till Skagerrak 4-projektet (SK 4), den fjärde kraftförbindelsen mellan de två länderna.

KartaDen nya 700 MW-kabeln kommer att förbättra eltillgången i Danmark och Norge samt öka utbytet av miljövänlig el med andra länder via den gemensamma nordiska elbörsen. I kombination med SK 1–3, också dessa levererade av Nexans, kommer den nya kabeln att höja den totala kapaciteten hos Skagerraklänkarna till 1 700 MW, vilket underlättar export av förnybar energi (särskilt vattenkraft) producerad i Norge och bidrar till att stimulera en ökad vindkraftsproduktion i Danmark.

Kraft- och optokablar för havsförläggning

För SK 4-projektet kommer Nexans att konstruera, tillverka och installera den nya 140 km långa undervattenskabeln över Skagerrak, mellan jylländska halvön i Danmark och Norge. Kabeln för 500 kV likström (HVDC) ska produceras i Nexans Haldenfabrik och blir av typen MIND (Mass-Impregnated Non-Draining). Den läggs på havsbotten ner till 530 meters djup av Nexans eget kabelläggningsfartyg, C/S Nexans Skagerrak. Samtidigt installerar Nexans även en separat fiberoptisk undervattenskabel tillverkad vid Nexans fabrik i Rognan.

Kabelskydd

Nexans har vunnit ett kontrakt värt 87 miljoner euro för Skagerrak 4-projektet avseende dragning av en HVDC-länk på havsbotten mellan Danmark och Norge.I SK 4-projektet ingår att Nexans ska skydda kraft- och optofiberkablarna genom att gräva ner dem cirka en meter i havsbotten med hjälp av sitt sofistikerade nedgrävningssystem, Capjet, som bygger på vattenpumpningsteknik.

Markkablar

I likhet med de tidigare SK 1–3-kablarna ska SK 4 anslutas till de lokala stamnäten vid transformatorstationerna i Tjele, Danmark, och i Kristiansand, Norge. På den norska sidan svarar Nexans även för den 12 km långa kabel som ska koppla ihop havsförbindelsen med stationen i Kristiansand.

Befintliga likströmsförbindelser i Skagerrak har fungerat i över 30 år

Nexans lade de två första kraftförbindelserna i Skagerrak (SK 1–2) 1976 och 1977. Det var ett banbrytande projekt med de, på den tiden, längsta likströmskablarna i världen. Dessa kablar, för 250 kV, har varit en effektiv och pålitlig 500 MW-förbindelse mellan Danmark och Norge i drygt 30 år. 1993 uppgraderades förbindelsen då Nexans levererade en tredje kabel (SK 3) på 350 kV, vilken tillförde ytterligare 500 MW kapacitet.


– Tack vare detta viktiga kontrakt för Skagerrak 4-projektet har Nexans fått en flygande start på 2011 och vi glädjer oss åt att få samarbeta med Energinet och Statnett i uppgraderingen av denna strategiska kraftlänk, säger Yvon Raak, direktör i Nexans ledning. En av anledningarna till att vi fick kontraktet var de tre befintliga kablarna. De är en utmärkt referens för att vår teknologi håller hög kvalitet och klarar påfrestningarna i denna krävande miljö.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.