Presentation av Nexanskoncernens resultat 2011

Onsdag 8 februari 2012 kl 09:00

Presentationen av Nexanskoncernens resultat 2011 kommer att äga rum onsdag 8 februari 2012, kl 9:00 (Paris time) på Pavillon Gabriel i Paris.

Presentationen kommer att  webbsändas live med engelsk simultantolkning.  

Registrering till webbsändningen är nu öppen

Click here to access the webcast.

  

2011 full-year results webcast

Kontakt: