Vind i väg - kabelförläggning i vindkraftsparker

Att dra kabel för en vindkraftspark brukar vara en besvärlig historia. Men nu finns konceptet - Vind i väg. Ett nytt byggsätt som är snabbare, billigare och säkrare. 

Att schakta för traditionell kabelförläggning i en vindkraftspark är ekonomiskt osäkert då mark-förhållandena ofta är vitt skilda och tuffa. Det kan även vara svårt att skonsamt hantera en grövre kabel i besvärlig terräng. Att kablarna dessutom ofta skall förläggas samtidigt som lastbilar lastade med betong till fundament och delar till master och kraftverk passerar gör det hela inte enklare. I bästa fall stoppas endast arbetet med kabelförläggningen, i värsta fall körs kablarna sönder.


Vind i väg är ett nytt koncept där samarbetspartnerna är rörande överens om att utnyttja vägbygget till parken och samtidigt förbereda för kabelförläggning för att få en snabbare, billigare och säkrare förläggning.


Filmen nedan visar konceptet ute i fält.

Vind i väg

 

 Vind i väg är ett samarbete mellan: 

Loggor

Mer information:

Länkar:

Kontakt:

Klarén Mats Produktchef Elnät
Tel 0325 - 80 170
Fax 0325 - 803 25
mats.klaren@nexans.com