CSR och hållbar utveckling: Broschyr 2015-2016

Tillgodose livsviktiga behov – Nexans initiativ för hållbar utveckling

Varje dag kan miljontals människor runtom i världen vara verksamma, producera, resa, utbilda sig, kommunicera, roa sig och få sjukhusvård tack vare våra energi- och datakablar.
Som global koncern kan Nexans mobilisera alla de resurser som våra kunder behöver, utveckla medarbetarnas kompetens, förbättra våra resultat genom utbyte av bästa praxis, utbildning och spridning av våra innovationer. Vi bedriver vår verksamhet med omsorg om människor och miljö. Vi hjälper till att ordna strömförsörjning till utsatta samhällen.

Läs mer om Nexans globala initiativ för hållbar utveckling i broschyren CSR and Sustainable development som vänder sig till alla Nexans intressenter.

Ladda ned broschyren CSR and Sustainable Development som PDF (3.3 MB).

Se videointervjun med tre frågor till Philippe Joubert, styrelseledamot i Nexans samt rådgivare och energi- och klimatambassadör för World Business Council for Sustainable Development.