Nexans sluter stort sjökabelskontrakt med Terna om ny HVDC-kraftlänk mellan Italien och Montenegro

I denna fyra minuter långa video kommenterar Dirk Steinbrink, Nexans Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables Business Group, det största sjökabelkontrakt som någonsin tilldelats Nexans. Den nya kraftlänken ökar  det italienska kraftdistributionsbolaget Terna S.p.A.:s nätverk.

Dirk Steinbrink förklarar fördelarna med denna typ av kraftledningar för att säkra nationella nät och energiförsörjningen.

Han återkommer också till Nexans omfattande expertis inom högspänningskablar och  hur detta avtal stärker Nexans ledande ställning inom den globala kraftnätssektorn.

Slutligen visar Dirk Steinbrink på de viktigaste faktorerna för att Nexans fick detta kontrakt och gör en strategisk översikt av de viktigaste frågorna på den globala energimarknaden.

Contract Terna