Pengar att spara


Karl-Gunnar Alvekrans är brandingenjör från Lunds Tekniska Högskola och arbetar som riskingenjör på Länsförsäkringar i Älvsborg. I den här intervjun berättar Karl-Gunnar om vad som händer när det brinner i halogenfria kablar jämfört med sådana av PVC. Och vad det kan betyda ur ett ekonomiskt perspektiv.