Shibo 500 kV

Längsta nedgrävda 500 kV-ledningen mellan två transformatorstationer i Shanghai