Vad är egentligen CPR?

2011 publicerades en ny gemensam EU-förordning gällande CE-märkning för kablar som blir obligatorisk från och med 2017-07-01. Den nya förordningen gäller testmetoder och brandklassning för kablar som används i byggnader.

CPR Brandtest

Den europeiska byggproduktförordningen kallas ofta CPR (Construction Products Regulation), och syftar till att garantera en harmoniserad standard gällande prestandan på våra produkter. De kablar som påverkas av CPR är kraft-, opto- och telekablar för fast installation i byggnadsverk. Med byggnadsverk menas byggnader och andra anläggningar som täcks av plan- och bygglagen.

Förordningen är framtagen för att garantera en pålitlig information genom likvärdiga tekniska specifikationer samt ett enhetligt språk. Detta är till fördel för både användare, tillverkare och kravställande myndigheter. Först efter godkänt test och upprättad prestandadeklaration får produkten CE-märkas.

Vi som tillverkare är skyldiga att, för varje produktfamilj, utfärda en prestandadeklaration (DoP), som sammanfattar all information om produkten och dess certifiering. De kommer att finnas tillgängliga via NEXANS TRACKER, ett online-verktyg som finns på vår hemsida.

 

NEXANS TRACKER har många fördelar:

  • Du spar tid
  • Du kan komma åt och ladda ner informationen var du än är
  • Den ger full spårbarhet och öppen information
  • Den garanterar full överensstämmelse med reglerna
  •  Det är tillförlitligt eftersom de medföljande dokumenten alltid är aktuella

 

Övergångsperiod

Mellan den 1 juli 2016 och den 30 juni 2017 kommer det att vara en övergångsperiod tills den nya regeln träder ikraft och våra produkter får CE-märkningar.

Våra kablar behåller sina namn, men får nya e-nummer.

CPR Tidslinje