CPR-klassificering

De tidigare brandklasserna på kabel F1, F2, F4A, F4B och F4C kommer att ersättas av nya klasser. De nya klasserna bygger på värmeutveckling, brandspridning, rök och droppbildning och inte bara på brandspridning som i de gamla reglerna.

Den nya klassningsskalan går fran A till F, där F brinner upp direkt medan A innebär bästa skyddet. E i den nya skalan liknar det gamla svenska minimikravet F2.
CPR Klassificering
 

Klass D i Sverige

För Sveriges del kommer kablarna att tillverkas för att klara klassen Dca, s2, d2. Dock, beroende på byggnad, finns olika klassificeringskrav. För fullständig lista, se Boverkets byggnadsklasser via länk till Selcable till höger.

Exempelvis kommer brandklass på kabel i flerfamiljshus och offentliga lokaler att bli klass D med tilläggskraven s2 d2, vilket innebär högre krav än dagens F2. De tillkommande kraven är förutom brandspridning även röktäthet och fallande brinnande droppar. Det innebär att enbart halogenfria kablar klarar kraven.


CPR Classes Sweden_455