Hur påverkar det mig

Grossist

Som grossist måste man ha kunskap om vad den nya standarden innebär, vilka produkter det gäller och se till att rätt produkter finns i butiken.

Om du som grossist är den som först tar in en kabel från utomeuropeiskt land räknas du som tillverkare och måste garantera att standarden gäller för produkten.

Du är också ansvarig för upprättande av en DoP och att produkten CE-märks.

 

Installatör

Alla installatörer ska känna till förändringen och välja rätt kabel utifrån byggnadsspecifikationen. Att kontrollera om kabeln har en etikett med CE-märke och de nya brandklasserna på trumetiketter eller förpackningar är viktigt.

"Gamla" produkter som satts på marknaden före övergångstidens slut får dock fortsatt installeras.

 

Konsult/Ägare

Konsulter/ägare, projektörer, arkitekter och beställare, måste ha kunskap om den nya standarden innan de upprättar nya byggnadsspecifikationer. Vad innebär standarden, vilka produkter omfattas av standarden samt kunna göra korrekta val av kabel för respektive byggnadsklass.


Den nya klassificeringstabellen enligt nedan.

CPR Klassificering