Leder tåg genom Hallandsåsen

DKabelvärden nr 1, 2016et var trångt, det var riskfyllt, det tog lång tid. Men nu rullar tågen genom Hallandsåsens drygt 17 kilometer långa tunnlar. Strömmatningen sker genom kablar från Nexans.

Tågtunneln genom Hallandsåsen är egentligen två smala tunnlar, vardera 8,7 kilometer långa, förbundna med 19 tvärtunnlar. Under arbetet med att installera räls, kablar och annat som krävdes fanns bara 4,2 meters bredd att köra på inne i tunnlarna, och därmed inga möjligheter för lastfordon att mötas. Så när Nexans skulle leverera 36 kV kraftkabel, valdes en metod för att slippa att krångla med omlastning och för att minska antalet fordon i och omkring tunneln.
– Nexans chaufför kom med en bil lastad med tre trummor, som tillsammans bar 5,9 km kabel. Han körde in i tunneln, så kabeln kunde förläggas direkt från bilen. Vi är mycket nöjda, Nexans var lösningsorienterade och hjälpte oss att lösa våra problem. Chauffören var också väldigt duktig, säger Gunnar Hammarström, kundansvarig järnväg vid Eitech, som ansvarade för elentreprenaden vid bygget.

Västkustbanan invigdes 1885. Med kraftiga stigningar, på upp till 12 promille, segade sig tågen över Hallandsåsen. Järnvägen var dessutom krokig, vilket hindrade tunga godståg från att ta sats för att ta sig upp på åsen. De fick istället välja en omväg. Inte blev det bättre av att banan var enkelspårig. Men med dubbla spår i en tunnel beräknades antalet tåg som kunde passera i varje riktning öka från två per timme till tolv. 1985 startade planeringsarbetet för en tunnel genom Hallandsåsen, från Förslöv i söder till Båstad i norr. 1992 inleddes borrningen. Först 21 år senare, 2013, och efter stora problem, var båda tunnlarna färdigborrade. Sedan tog det två år att färdigställa dem för järnvägsdrift.
Goodtech och senare Eitech hade i uppdrag att strömsätta och bygga tunnlarnas elsystem och de 19 tvärtunnlarna, som byggts för att skapa förbindelser mellan tunnlarna. Det var en av projektets största entreprenader, värd runt 150 miljoner kronor.
– Det rörde sig om traditionella järnvägsinstallationer. Men eftersom det är en lång tunnel tillkom omfattande installationer av belysning, nödbelysning och ett UPS-system för att kunna försörja installationerna med högspänning vid ett elavbrott, tillräckligt länge för att med god marginal kunna evakuera de som befinner sig i tunneln om så krävs, berättar Gunnar Hammarström.

Jobbet underlättades av att kablarna kunde läggas före rälsen.
– I princip var allt kablage lagt när rälsen skulle läggas, vi hade bara lite jobb kvar i tvärtunnlarna, säger Gunnar  Hammarström.


Detta är inledningen på temaartikeln i årets första nummer av Kabelvärden. Hela artikeln finns i den tidning som nu är på väg ut till alla våra prenumeranter. Du kan även läsa artikeln i den pdf-fil som finns här till höger.
Prenumerationen är kostnadsfri. Vill du prenumerera på tidningen, kontakta Karin Johansson enl nedan kontaktuppgifter.

Kontakt:

Eva Wallin Kommunikationschef
Tel 0325 - 801 98
Fax 0325 - 803 24
eva.wallin@nexans.com
Karin Johansson Redaktör
Tel 0325 - 801 66
Fax 0325 - 803 24
karin.johansson@nexans.com