Nu blir det enklare att välja – 5 blir 3

För en enklare vardag.

Spock 5blir3

 

Fem av de vanligaste kabelfamiljerna inom tele, larm och säkerhet ersätts nu av tre lättskalade Easy-familjer, EQQXB Easy™, EQQRB Easy™ och EQQYB Easy™. Resultatet blir ett smidigare och bättre val för dig.

EQQXB Easy™ - är en kabel för privata kommunikationsnät för telefoni, inbrottslarm och passersystem. Kabeln har CPR brandklass Dca-s2,d2,a2 och är avsedd för fast förläggning inomhus.

EQQRB Easy™ och EQQYB Easy™ - är brandlarms- och säkerhetskablar. Alltså kablar för larm- och säkerhetssystem. Kablarna har CPR brandklass Dca-s2,d2,a2 och är avsedda för fast förläggning inomhus och utomhus i rör.

 

Fem blir tre, illustration

 

Gemensamt för våra Easy™- kablar är att de är:

  • Enkla att skala
  • Smidiga att arbeta med
  • Halogenfria
  • Talkfria

Kablarna uppfyller de nya kraven för brandegenskaper - CPR.

 

Halogenfria kablar – Räddar liv och sparar pengar

Den stora positiva effekten med halogenfria kablar är att de är brandskadebegränsande. Halogenfria kablar minskar risken för personskador vid brand eftersom de inte avger svart rök eller farliga gaser, vilket bland annat gör det enklare att utrymma byggnader. Det finns också stora ekonomiska fördelar eftersom kablarnas brandskadebegränsande egenskaper gör att saneringen efter brand går fortare och stillestånd i exempelvis tillverkande industri blir kortare.

Mer information:

Kontakt:

Engberg Hans Produktchef metallisk telekabel
Tel 031 - 792 77 54
Fax 031 - 88 67 90
hans.engberg@nexans.com