MQQ - Smal produkt för befintliga rör

Byt miljonprogrammets stigarkablar. Inte rören. MQQ är en smidig och tunn kabel med 5 ledare som enkelt installeras i befintliga rör. Kabeln uppfyller alla behov och krav som ställs på elinstallationer vid ombyggnad av lägenheter från 60-talet från det så kallade miljonprogrammet.

Gamla lägenheter från 6O-talet, har ofta 1-fas matning till centralen. Ledningen är ofta tre ledare av typ RK med area 6mm2. Dessa tre ledare är dragna i rör. För att kunna utnyttja befintliga rör till respektive lägenhet för en kabel med fem ledare, vilket krävs för en 3-fasmatning, måste en smidig och tunn kabel användas. Kabeldiametern på MQQ är 13,5mm. MQQ är en lättinstallerad kabel som uppfyller de krav som ställs på ombyggnad av lägenheter från 60-talet.
 
Brandklassen är Dca-s2,d2,a2, vilket innebär att den får förläggas i offentliga lokaler och flerfamiljbostäder.  Kabeln har en ledare med fler kardeler än den vanliga klass 2 ledaren, men den har givetvis samma resistans och kan belastas enligt tabeller för kabel med fåtrådig ledare i elinstallationsreglerna SS 436 40 00.


Lägenheter säkras nästan alltid 16A och MQQ 5G4 går att säkra och belasta till och med 20A på en sträcka upp till cirka 50m och ändå klara spänningsfall på 2%. Vid en belastning på 16A kan man förlägga cirka 70m och klara kraven.

Mer information:

Länkar:

Kontakt:

Aron Andersson Produktchef Installation
Tel 0325-801 33
aron.andersson@nexans.com