DUOLEX™

Dubbelt så starka elnätskablar.

Att använda dubbelmantlade kablar är lite grann som hängslen och livrem. Du får en väldigt säker lösning. Samtidigt går dubbelmantlade kablar snabbare att förlägga eftersom de plöjs ned. Det tillsammans med kabelns långa livslängd gör att totalekonomin blir oslagbar. Dessutom är de Lifemark™-märkta. För en enklare vardag.  
Duolex
 
DUOLEX™ – STARKA ARGUMENT.
✓ Dubbla PE-mantlar
✓ Bra val vid kabelplöjning
✓ Oslagbar totalekonomi
✓ Lifemark™-märkt
Duolex_tvarsnitt

DuolexTM

Mer information:

Kontakt:

Mats Klarén Produktchef Elnät
Tel 0325 - 80 170
mats.klaren@nexans.com