DUOLEX

Dubbel mantel - dubbelt så starka elnätskablar.

Dubbel mantel skyddar kabeln mot yttre påverkan. Kablarna går snabbare att förlägga eftersom de kan plöjas ner. Det tillsammans med lång livslängd gör totalekonomin oslagbar. Dessutom är kablarna Lifemark™-märkta. Se vår produktchef Mats Klarén testa Duolex-kabeln i "Giljotinen".  
 
Se videon om förläggning av vår DUOLEX kabel i mark. Här i samarbete med Varbergsortens Elkraft.  
 
DUOLEX – STARKA ARGUMENT.
✓ Dubbla PE-mantlar
✓ Bra val vid kabelplöjning
✓ Oslagbar totalekonomi
✓ Lifemark™-märkt
 

Duolex

Mer information:

Kontakt:

Mats Klarén Produktchef Elnät
Tel 0325 - 80 170
mats.klaren@nexans.com