Enklare med en halogenfri, CPR-godkänd och flexibel styrkabel!

Styrkabel

Användningsområde
Flexibla styrkablar* används i fasta installationer eller miljöer där det krävs en hög grad av flexibilitet och mindre böjradie. Användningsområden kan vara styr- , mät- och anslutningskabel för verktygsmaskiner inom t.ex. kylanläggningar, ventilationssystem, kraftverk och datautrustning eller helt enkelt i alla industriella miljöer där en flexibel och tålig kabel behövs. Användningen av flexibel styrkabel regleras vanligen av maskindirektivet, och de är historiskt sett tillverkade av PVC. Vid brand utvecklar PVC korrosiv gas som är giftig och består av saltsyra, vilket kan skada teknisk utrustning och medföra höga kostnader vid saneringsarbete.

Halogenfria och CPR-godkända alternativ
Nu finns det halogenfria alternativ, som kan används i bostäder och kontor, i applikationer där miljön kan vara lite tuffare med t.ex. vibrationer eller delvis rörliga delar. Rökgasfläktar, pumpar och hissar kan vara sådana användningsområden. Många gånger omfattas också dessa av CPR. Att använda halogenfri och CPR-klassad styrkabel inom industrin, där ofta känslig och värdefull utrustning skadas av frätande rök vid en eventuell brand, borde vara ett självklart val.

TEKNISK FAKTA:
Nexans har i sitt sortiment:
• Oskärmad Rheyflex H
• Skärmad Rheyflex CH
Brandklassen är Dca-s2,d2,a2, vilket innebär att den får förläggas i offentliga lokaler och
flerfamiljsbostäder. Naturligtvis får den med fördel användas i industriell miljö.
*På marknaden förekommer många olika benämningar för den här typen av kabel. t.ex. maskinkabel, styrkabel, kontrollkabel eller flexkabel.

Mer information:

Kontakt:

Ulrik Ring Product manager
Tel 0325-80509
ulrik.ring@nexans.com